OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História a štandard / standard

História a štandard Nemeckého Ovčiaka :

Po úradnom zasadaní spolku pre nemeckých ovčiakov (SV) e.V. so sídlom v Ausgburgu v Verband fur das Deutsche Hundewesen -VDH -, ktorý je zodpovedný ako zakladajúci spolok plemena pre plemenný štandard nemeckého ovčiaka, vypracoval na prvom stretnutí členov vo Frankfurte nad Mohanom 20.9.1899 po návrhoch A. Meyera a von Stephanitza popri doplneniach VI. členského zasadnutia z 28.7.1901, XXIII. stretnutie členov v Kolíne nad Rýnom 17.9.1909, predsedníctva a výkonnej rady vo Wiesbadene 5.9.1930 a zasadnutí chovateľského výboru a predsedníctva 25.3.1961 v rámci Svetovej únie spolkov pre nemeckých ovčiakov - WUSV -, prepracoval a pri zasadnutí WUSV 30.8.1976 uzavrel, prepracoval a katalógoval so splnomocnením predstavenstva a poradcu 23. - 24.3.1991.
       Nemecký ovčiak, ktorého plánovaný chov začal v roku 1899 po založení spolku, pochádza od strednonemeckých a juhonemeckých pastierov, ktorí vtedy chovali pastierskych psov s chovateľským cieľom, aby dosiahli vysoký výkon a pracovitosť. Na dosiahnutie tohto cieľa bol stanovený plemenný štandard nemeckého ovčiaka, ktorý obsahuje telesnú podstatu ako aj povahové a charakterové požiadavky.

VŠEOBECNÝ POPIS:

Nemecký ovčiak je stredne veľký, mierne predĺžený, silný a dobre osvalnený, suchej kostry a celkovo pevný.

DÔLEŽITÉ POMERY MIER:

Kohútiková výška u psov je 60-65 cm, u súk 55-60 cm. Dĺžka trupu presahuje kohútikovú výšku o asi 10-17%.

POVAHA:

Nemecký ovčiak musí byť v povahe vyrovnaný, nervovo pevný, sebavedomý, nepredpojatý  (s výnimkou dráždenia), dobrosrdečný, k tomu pozorný a ovládateľný. Musí byť odvážny, bojovný a tvrdý, vhodný ako sprievodný, strážny, obranársky, služobný a pastiersky pes.

HLAVA:

Je klinovitá, primeraná veľkosi tela (dlhá asi 40% kohútikovej výšky), nie príliš robustná a nie príliš pretiahnutá. V celkovom obraze suchá, medzi ušami mierne širšia. Čelo je z predu a zo strán len málo vypuklé a bez alebo len so slabo viditeľnou stredovou brázdou. Pomer mozgovej a tvárovej časti je 50% :50%. Šírka mozgovej časti hlavy zodpovedá približne dĺžke mozgovej časti hlavy. Horná časť lebky (pri pohľade z hora) od uší po ňufák sa rovnomerne zužuje, cez neostro vyznačenú časť, do klinovito prebiehajúcej časti hlavy (pysku). Horná a dolná čelusť sú silne vyvinuté. Chrbát nosa je rovný, prehnutie alebo klenutie nie je žiadúce. Pysky sú pevné, dobre priliehavé, tmavej farby.


NOS:

Musí byť čierny.

CHRUP:

Musí byť silný, zdravý a úplný (42 zubov podľa zubného vzorca). Nemecký ovčiak má nožnicový zhryz, to znamená, že rezáky musia do seba nožnicovite zapadať, pričom rezáky hornej čeluste nožnicovite prekrývajú rezáky dolnej čeluste. Kliešťovitý zhryz, pred- a pod- kus sú chybné, takisto väčšie medzery medzi zubami rezákov. Čeluste musia byť silne vyvinuté, tak aby zuby mohli' byť hlboko zakorenené.

OČI:

Sú stredne veľké, mandľovitého tvaru, mierne šikmo uložené, nevypuklé. Farba očí má byť čo najtmavšia. Svetlé, pichľavé oči sú nežiadúce, pretože poškodzujú výraz psa.

UŠI:

Nemecký ovčiak má stojace uši strednej veľkosti, ktoré sú priamo a v rovnakom smere nosené (nie do strán nasadené), prebiehajúce do špica a postavené dopredu. Preklopené a visiace uši sú chybné. V pohybe, poprípade v kľude dozadu položené a nosené uši nie sú chybou.

KRK:
 
Je silný, dobre osvalený, bez laloka. Uhlenie k trupu (horizontálne) je 45°.

TELO:

Vrchná línia prebieha od nasadenia krku cez vysoký dlhý kohútik a cez rovný chrbát
k ľahko opadnutým krížom bez viditeľného prerušenia. Chrbát je primerane dlhý, pevný, silný a dobre osvalený. Boky sú široké, krátke, výrazne vyvinuté a dobre osvalnené. Kríže majú byť dlhé, ľahko padajúce (23°), bez prerušenia chrbtovej línie prechádzajú do časti nasadenia chvosta.

HRUDNÍK:

Má byť pomerne široký, spodná časť hrude dlhšia a výrazná. Hĺbka hrudníka má mať okolo 45-48% kohútikovej výšky. Rebrá majú byť mierne klenuté, silné klenutie hrudníka ako aj plochý hrudník sú chybné.

CHVOST:

Dosahuje najmenej ku pätovému kĺbu avšak nie cez stred záprstia zadnej končatiny. Na svojej spodnej strane je trocha dlhšie osrstený, nosený v miernom previsnutom oblúku, pričom pri vzrušcní a v pohybe je silnejšie vyššie nosený, ale nie nad horizontálu chrbta. Operatívne úpravy sú zakázané.

HRUDNÍKOVÉ KONČATINY:

Predné končatiny sú zo všetkých strán viditeľné ako rovné, z predného pohľadu absolútne rovnobežné. Lopatka a rameno sú rovnako dlhé, stredne silno osvalené a pevne nasadené na hruď. Uhlenie lopatky a ramena je v ideálnom prípade 90-110".
Lakte nesmú byť vybočené ani vbočené v stoji a ani v pohybe. Predlaktia sú zo včetkých strán viditeľné priame, rovné, jedno pri druhom absolútne rovnobežne stojace, suché a pevne osvalené. Predprstie má dĺžku asi jednej tretiny predlaktia a uhol k nemu 20-22°. Šikmo stojace predprstie (viac ako 22°) ako aj strmé predprstie (menej ako 20°) ovplyvňujú pracovnú spôsobilosť, zvlášť vytrvalosť.

PANVOVÉ KONČATINY:

Postavenie zadných končatín je ľahko posunuté dozadu, pričom v zadnom pohľade sú postavcné rovnobežne jedna pri druhej. Stehno a holeň sú približne rovnakej dĺžky a tvoria uhol cca 120°, stchná sú silné a dobré osvalené.
Pätové kĺby sú silne vyvinuté a pevné, predprstie stojí zvisle pod nimi.

LABY:

Sú uzavreté, ľahko klenuté, brušká tvrdé, tmavej farby, pazúry silné, klenuté a rovnako tmavej farby.

CHÔDZA:

Nemecký ovčiak je klusák. Končatiny musia v dĺžke a uhlení vzájomne ladiť tak, aby bez výraznejšej zmeny nenarušovali chrbtovú líniu. Dotyk zadnej končatiny musí dosiahnuť zem v strede tela a predná končatina musí dosiahnuť rovnakú vzdialenosť. Každé priblíženie k preuhleniu zadnej končatiny obmedzuje pevnosť, vytrvalosť a použiteľnosť. Pomer v stavbe a uhlení dáva možnosť priestorného pohybu tesne nad zemou, čo vyvoláva dojem neúnavného pohybu vpred. Pri predsunutej hlave a ľahko nadvihnutom chvoste je klus od špičiek uší cez šiju a chrbát po koniec chvosta pravidelný, pružne prebiehajúci, bez prerušenia chrbtovej línie.

KOŽA:

Je priľahlá bez akýchkoľvek záhybov.

SRSŤ - VLASTNOSTI SRSTI:

Správne osrstenie nemeckého ovčiaka je krycia srsť s podsadou. Krycia srsť má byť hustá, rovná, drsná a tesne priliehajúca. Na hlave, vo vnútri uší, prednej strane končatín, labách a prstoch krátka, na krku trochu dlhšia a silnejšia. Na zadnej strane končatín k zápästiu, poprípade k pätovému kĺbu je dlhšia, na stehnách tvorí nohavice.

ZAFARBENIE:

Čierne s červenohnedou, hnedá, žltá až po svetlosivé znaky. Celočierna, vlkosivá, čierne sedlo a maska. Prípadné malé biele znaky na hrudi ako aj na vnútorných stranách sú prípustné, ale nežiadúce. Ňufák musí byť u všetkých farebných rázov čierny. Chýbajúca maska, svetlá až pichľavá farba očí ako aj svetlé až biele znaky na hrudi a vnútorných stranách, svetlé pazúry a červený koniec chvosta sú hodnotené ako nedostatočná pigmentácia. Podsada je mierne sivá, biela farba je neprípustná.

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ:

kohútiková výška psa 60-65 cm
hmotnosť 30-40 kg

kohútiková výška suky 55-60 cm
hmotnosť 22-32 kg

SEMENÍKY:

Psi majú dva výrazné, plne vyvinuté semeníky, ktoré sa celé nachádzajú v miešku.

CHYBY:

Každá odchýlka od vyššie uvedených bodov je pokladaná za chybu, ktorej hodnotenie by malo byť v presnom pomere so stupňom odchýlky.

ŤAŽKÉ CHYBY - Odchýlky od popísaných plemenných znakov NO, ktoré ovplyvňujú pracovnú použiteľnosť.

CHYBY UŠÍ:

Bočne široko nasadené uši, klopené uši, do striešky postavené uši, nepevné uši.

CHYBY ZUBOV:

Všetky odchýlky od nožnicového zhryzu a zubného vzorca, pokiaľ sa nejedná o vyraďujúce chyby (viď nasledovné).

VYRAĎUJÚCE CHYBY:

a) slabá povaha, hryzavé a nervovo slabé psi
b) psi s potvrdenou ťažkou DBK a DLK ( dysplázia bedrových a lakťových kĺbov )
c) monorchidi, kryptorchidi, psi s výrazne nerovnomernými, poprípade výrazne zakrpatenými semeníkmi
d) psi s chybami uší a chvosta
e) psi s deformáciami
f) psi s chybami chrupu, pri strate: 1 x P3 a jeden ďalší zub, alebo 1x tesák (C), alebo
1x P4, alebo 1x M1, prípadne M2, alebo strata spolu 3 zubov a viac
g) psi s nedostatkami čelustí / podkus 2 mm a viac, predkus, kliešťovitý zhryz v celej oblasti tesákov
h) psi prerastení alebo menší s odchýlkou viac ako 1 cm
i) albinizmus
j) biele sfarbenie srsti (aj pri tmavých očiach a pazúroch)
k) dlhá krycia srsť (dlhá, jemná, nie pevne priliehajúca krycia srsť s podsadou, zástavky na ušiach a končatinách, huňaté nohavice, huňatý chvost so zástavkami na spodnej strane)
l) dlhá srsť, (dlhá, jemná krycia srsť bez podsady, väčšinou rozdelená v strede chrbta, zástavky na ušiach, končatinách a na chvoste).

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz