OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Výstavy / exhibitions

 

Výsledky:

 

 

OV Trstice                                 rozhodca: Otakar Meloun ( CZ )              27.8.2016

Lennox Allanche                     tr. dospelý psy                  V 5

Daymon Mil z Admaru            tr. dospelý psy                  V 6

Cassie Mil z Admaru               tr. dospelé feny                 V 7

Halley Karinin Dvor                tr. dorast feny                    VN 8

OV Albertovec CZ                    rozhodca: Otakar Meloun ( CZ )              5.12.2015

Lennox Allanche                     tr. dospievajúcich psy      VD 5

HŠV Dudince                            rozhodca: Jurgen Hoffman ( SV )      26-27.9.2015

Lennox Allanche                     tr. mladých psy                    VD 9 

OV Trstice                                  rozhodca: Otakar Meloun CZ                   29.8.2015

Lennox Allanche                      tr. mladých psy                  VD 1      

OV Albertovec CZ                    rozhodca: Milan Huľo SVK                       6.12.2014

Cassie Mil z Admaru               tr. dospievajúcich feny      VD 7

Lennox Allanche                      tr. dorast psy                      VN 8

HŠV Malý Lapáš                       rozhodca: Ossman Marco SV                 27.-28.9.2014

Cassie Mil z Admaru                tr. mladých feny                  VD 18

OV Trstice                                  rozhodca: Ing. Karel Strouhal CZ           30.8.2014

Cassie Mil z Admaru                 tr. mladých feny                  VD 2

OV Beckov                                 rozhodca: Jurgen Hoffman SV              12.4.2014

Cassie Mil z Admaru                 tr. dorast feny                      VN 9

Bornea Mil z Admaru                tr. dospievajúci feny          VD 6 

OV Závod                                     rozhodca: Mvdr. Otakar Meloun CZ       5.4.2014

Cassie Mil z Admaru                 tr. dorast feny                     VN 7

Bornea Mil z Admaru                tr. mladých feny                  VD 7

HŠV SVK -Dudince                   rozhodca: Ltuz Wischalla SV              28.-29.2013

Gweena Schreidon                   tr. dospievajúcich feny      VD 15       

OV- Trstice                                   rozhodca: Albín Majsniar SVK               7.9.2013

Gweena Schreidon                    tr. dospievajúcich feny    VD 2

Bornea Mil z Admaru                 tr. dorast feny                      N 4

HŠV-Hungary                             rozhodca: Joachim Stiegler SV            17-18.5.2013

Gweena Schreidon                    tr. dospievajúcich feny     VD

OV- Hrachovo                             rozhodca: Jurgen Hoffman SV             27.4.2013

Gweena Schreidon                   tr. mladých                   VD 4

OV- Malacky                                 rozhodca: Frank Goldlust SV                14.04.2012

JUUCCA z Lintichu                   tr. dospelých feny              V

OV- Hněvošice ČR                    rozhodca: Musolino Luciano ITA            2.7.2011

JUUCCA z Lintichu                       tr. dospievajúcich feny          VD 3

OV- Veľký Lapáš                       rozhodca: W. Nordsieck SV            16.04.2011

JUUCCA z Lintichu                      tr. dospievajúcich feny    VD 8

HŠV- Dudince                            rozhodca: J. Hoffmann SV            25.-26.9.2010

                                                                          W. Nordsieck SV

JUUCCA z Lintichu                         tr. mladých feny          VD

  

OV- Horné Saliby                         rozhodca: A. Majsniar                   11.9.2010

JUUCCA z Lintichu                        tr. dorastu feny           VN 5

 


 


 


 

 

 

 

Výsledky výstav budú priebežne aktualizované.